Anthony Colijn

Buy Shalina Diazepam A ntony Colijn Drs. sociologie & M.A. internationale betrekkingen is senior professional op het gebied van personnel & organization development. Sinds de 80er jaren werkt hij in en voor grootschalige kennisorganisaties als organisatieadviseur, transitiemanager en eindverantwoordelijk HR directeur.

Buy Shalina Diazepam

http://junction25.com/up.php Antony Colijn heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Engaging Leadership. Een visie op leiderschap die zich richt op empowerment, het versterken van mentale betrokkenheid & zelfsturend vermogen en het van buiten naar binnen gericht denken in organisaties.

E ngaging Leadership heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Organisaties of [project] teams die vanuit deze visie worden geleid, benutten optimaal hun talentpool en leveren opdrachtgevers en klanten, tijdig en binnen budget, waardevolle diensten en producten.