Engaging Leadership Academy

In antwoord op een snel groeiende vraag van cliënten heeft Engaging Leadership Group (ELG), belangrijke onderwerpen uit haar adviespraktijk vertaald in opleiding- en trainingsprogrammaís. Twee principes krijgen hierbij bijzondere aandacht:

Het belang van de wil in de totstandkoming van resultaten. De vraag of wij iets kunnen is primair een managementvraag; de kwestie of wij iets willen, is de startvraag van iedereen die een doel voor ogen heeft, en daartoe sturing wil geven aan zichzelf en anderen. ELG geeft daarom prioriteit aan de wilsvraag. Dit gebeurt in de vorm van een praktische hoe aanpak, die gericht is op het beïnvloeden van anderen in een krachtenveld van gemeenschappelijke en strijdige waarden, doelen en belangen.

De meerwaarde van het koppelen van vakinhoudelijke, systeemtechnische, en sociaal-emotionele dimensies in het stellen van doelen, en het inrichten van werkprocessen. Mensen zijn meer dan machines. Leiders die dit onderkennen en in praktijk brengen, weten samen met hun mensen buitengewone prestaties te leveren.

Opleidingsaanbod

Komende Trainingen Trainingsaanbod Assessments
De komende tijd staan de volgende trainingen op het programma
ELG heeft relevante leiderschapsonderwerpen vanuit bovenstaande principes programmatisch als volgt vertaald. Ieder programma van de EL Academy heeft het karakter van een module c.q. serie modules. Ze zijn ingericht als interactieve workshops met een procesverloop van appreciatie naar applicatie. Deelnemers krijgen relevante kennis en maken deze in een gemeenschappelijk leerproces voor zichzelf inzichtelijk. Ze nemen de inzichten mentaal in eigendom en leren deze in praktijk brengen via (eigen) casuïstiek en gedragsoefeningen. Nadruk ligt op het toepassen van tactieken en gedragsinterventies die zo natuurlijk mogelijk aansluiten bij de eigen voorkeursstijlen en geloofwaardigheid van de deelnemers in de overdracht naar en de perceptie door anderen. Een module varieert qua tijdsbeslag van 2-8 dagdelen.

Deze modules bieden wij op basis van open inschrijving aan, ook is het mogelijk om deze modules in-company uit te voeren.

Voor meer informatie neem contact op met Magda Veenendaal

In het kader van het opleidingsprogramma voor de jonge ondernemers van Yes!Delft, heeft Engaging Leadership Group een assessment ontwikkeld om de persoonlijke capaciteiten en competenties die voor ondernemers relevant zijn, in kaart te brengen.

Onze Academy biedt ook u dit assessment als hulpmiddel aan om het inzicht in uw ondernemende kwaliteiten te vergroten, te bepalen op welke gebieden ontwikkeling wenselijk en reëel is en langs welke route dit kan worden geïffectueerd.

Het assessment strekt zich uit over een volle dag en omvat schriftelijke toetsen en rollenspellen met acteurs waarbij u in zeer wisselende business situaties wordt uitgedaagd om te laten zien wie u bent, waar u voor staat en hoe opportuniteitsgericht en probleemoplossend u te werk gaat. U krijgt een spiegel voorgehouden en krijgt terug waar u goed in bent, wat u snel kunt verbeteren en op welke punten u complementaire ondersteuning van anderen nodig hebt.

Een assessment staat niet op zich. De ervaring van een intensieve spiegel is uiteraard zeer verrijkend. Maar het zijn de keuzes in het verlengde hiervan, die bepalend zijn voor een succesvolle ontwikkeling van de betrokken persoon en de onderneming waar hij (mede) sturing aan geeft. Aan de hand van onderstaande vragen staan wij u bij met betrekking tot de invulling van uw ontwikkeltraject.

  • welke competenties moet ik met voorrang versterken om mijn ondernemerskwaliteit nog meer body te geven?
  • voor welke competenties waarin ik structureel tekort schiet, moet ik één of meerdere (business) partners aantrekken en in welk samenstel en samenspel van rollen en verantwoordelijkheden?
  • hoe vind ik de juiste afstemming tussen de vaktechnische, bedrijfskundige en sociaal-emotionele dimensies in het leidinggeven aan en managen van de bedrijfsprocessen in mijn organisatie?
  • hoe vind ik de juiste balans tussen mijn drive om te ondernemen en de behoefte aan command & control, vooral in de fase dat de onderneming sterk groeit?
  • hoe houd ik maat voor mijzelf, mijn partners en medewerkers bij het stellen en effectueren van mijn ondernemingsambitie en daarvan afgeleide doelen?

Bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking, neem dan contact op met Magda Veenendaal, +31 634735380