Tim Colijn

T im Colijn MSc Psychologie & Economie is een ervaren adviseur/coach met specifieke aandacht voor het detecteren en ontwikkelen van competenties die een aanwijzing vormen voor innovatief ondernemerschap.

Op basis van de kennismix van economie en psychologie creƫert hij interdisciplinaire synergie die hem in staat stelt ontwikkelpunten en kansen via zeer verschillende invalshoeken in integrale actieplannen operationeel te maken.

N aast persoonlijke advisering is Tim Colijn werkzaam als teamcoach. Hij faciliteert de empowerment van leden van [project] teams, door het versterken van mentale betrokkenheid, groepsdynamisch [onder]handelen en het van buiten naar binnen denken in het vaststellen en uitvoeren van doel- en taakstellingen. Met als uitkomst een verhoging van teameffectiviteit & klantgerichte output, op tijd en binnen budget.