De droom en ambitie van Engaging Leadership Group is om bij te dragen aan het scheppen van een wereld waarin de mens leeft, groeit en werkt, vanuit een inspirerend perspectief en de kracht van zijn natuurlijke intelligentie, wil en verantwoordelijkheid.

Leiders die vanuit dit credo handelen, tillen hun mensen en organisaties naar een hoog motivatie- en prestatieniveau. Hun kijk op ondernemen stijgt uit boven het maken van geld met geld en het uit efficiency oogpunt vervangen van mensen door machines. Met als drijfveer om voortdurend kansen te scheppen en nieuwe uitdagingen aan te gaan en zo mee te bouwen aan een actieve samenleving van ondernemende mensen.

Wij zien het als onze missie om organisaties te ontwikkelen die werken en presteren vanuit de natuurlijke intelligentie en wilskracht van mensen.
Wij noemen hen Engaging Leaders in de betekenis van verbinden & confronteren. Verbinden, om organisaties tot vitale samenwerkingsverbanden te hervormen waarin mensen vanuit visie willen en kunnen handelen. Confronteren, om feiten, ideeën en gevoelens open en eerlijk bespreekbaar te maken en in reflectie en actie om te zetten.

Engaging Leaders bieden wings, roots & learning. Wings, om excitement te proeven en in vrijheid zelfstandig te leren denken en te handelen. Roots, om een veilige thuishaven te bieden met borgende waarden en normen die tot verantwoordelijkheid aansporen. Learning om tot nieuwsgierig en dwars denken te prikkelen en ook buiten de geëigende kaders na te denken over wie de onderneming is en waar haar missie voor staat.

Onze aanpak als Engaging Leadership Group is het ontwikkelen van organisaties die als een hechte wolfpack van ondernemende individuen, kansen najagen en verzilveren.

Wij noemen hen Engaging Leaders in de betekenis van verbinden & confronteren.
In een wereld die gekenmerkt wordt door veel onzekerheid, hoge complexe dynamiek en spijkerharde internationale concurrentie.
Met risico’s en uitdagingen die veel anticipatie, overzicht, wendbaarheid en creativiteit vergen. Deze kwaliteiten zijn kenmerkend voor de natuurlijke intelligentie van mensen en maken deze superieur aan de geprogrammeerde intelligentie van technische systemen. Waarom? Omdat alleen natuurlijke intelligentie in staat is om context te begrijpen en te scheppen en van betekenisvolle en doelgerichte actie te voorzien.

S amenvattend zien wij het als onze missie om organisaties te ontwikkelen die werken en presteren vanuit het primaat van de natuurlijke intelligentie en wilskracht van mensen. Aangestuurd door businessleaders die medewerkers selecteren en empoweren, welke het verschil maken. Met als doel om een gemeenschappelijke identiteit en uitdaging te bieden en zo continu te werken aan het succesvol presteren van ondernemingen, mede als inzet voor een meer menswaardige wereld.