Anthony Colijn

A ntony Colijn Drs. sociologie & M.A. internationale betrekkingen is senior professional op het gebied van personnel & organization development. Sinds de 80er jaren werkt hij in en voor grootschalige kennisorganisaties als organisatieadviseur, transitiemanager en eindverantwoordelijk HR directeur.

Antony Colijn heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Engaging Leadership. Een visie op leiderschap die zich richt op empowerment, het versterken van mentale betrokkenheid & zelfsturend vermogen en het van buiten naar binnen gericht denken in organisaties.

E ngaging Leadership heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Organisaties of [project] teams die vanuit deze visie worden geleid, benutten optimaal hun talentpool en leveren opdrachtgevers en klanten, tijdig en binnen budget, waardevolle diensten en producten.