Engaging Projects

Project management meets Personal Leadership: Innovation in action

Voordelen voor de opdrachtgever

De uitdagingen van de wereld van nu en morgen zijn zo complex, dat zij een fundamenteel andere aanpak vergen. Innovatie is noodzaak en meer dan ooit de resultante van het samenbrengen van een rijke diversiteit aan kennis en ideeën. Om die reden worden steeds vaker (virtuele) multidisciplinaire projectteams geformeerd over de grenzen heen van organisaties, landen en culturen. Belangrijk is dat teamleden elkaars taal, waarden en inzichten snel meester worden om synergie en resultaat te behalen.

Engaging Projects levert hierop een passend antwoord in een driedaagse kickoff workshop. Teamleden vinden elkaar in een hechte wolfpack, met veel creatieve drive en prestatiekwaliteit. Het project krijgt een vliegende start en de doorlooptijd wordt verkort.

Werkwijze

De EP kickoff kiest als vertrekpunt de concrete doelstellingen en projectactiviteiten van een projectteam en sluit daar programmatisch naadloos op aan. Teamleden ervaren dit als stimulerend en waardevol en voelen zich uitgenodigd om het project in persoonlijk eigendom te nemen. In een natuurlijke integratie tussen effectief persoonlijk leiderschap & solide projectmanagement, brengen zij een actieve verbinding tot stand tussen leren & werken, met onmiddellijke waardecreatie voor het projectresultaat.

Tijd- en productiviteitsverlies door onwennigheid van het projectteam is verleden tijd. Vanaf dag één staat er een zelfbewust en robuust team met als doel om in afstemming met de businesspartners op tijd en binnen budget – resultaat te boeken.

Tools

Voor zelfinzicht en interactieve vaardigheden put Engaging Projects uit het kennisdomein van de sociale wetenschappen, met nadruk op groepsdynamica en de psychologie van Carl Jung (MBTI methode).

Voor projectmanagement maakt Engaging Projects gebruik van gerenommeerde methodologie, afkomstig uit de Project Management Body of Knowledge (PMBoK) van het Project Management Institute (PMI) en de International Competency Baseline (ICB) van de International Project Management Association (IPMA).

Beproefd concept

Engaging Projects heeft zich de afgelopen jaren ruimschoots bewezen in een complexe multi context van projectteamleden en stakeholders met zeer verschillende disciplines, belangen en (culturele) achtergronden. Begonnen als experiment om de harde en zachte kanten van projectmanagement en persoonlijk leiderschap in een aanpak te integreren, is nu maar een conclusie mogelijk: het werkt!

Engaging Projects is ontwikkeld in samenwerking met het Top Institute for Food & Nutrition te Wageningen