Engaging Transitions

Strategische organisatieverandering als praktijk

Business strategieën produceren niet altijd de gewenste resultaten. Dit komt zelden door een verkeerde marketing visie, maar vrijwel altijd door fouten in de uitvoering. In onze ervaring krijgt het formuleren van een business strategie alle aandacht, terwijl de organisatievoorwaarden voor succesvolle implementatie stelselmatig onderschat worden.

 • De Engaging Transitions aanpak baseert zich op de volgende leidende principes:
 • Ontwikkel en formuleer een heldere strategische agenda met uitdagende perspectieven voor het bedrijf en zijn medewerkers op alle niveaus in de organisatie. Mensen moeten enthousiast worden en niet mentaal afhaken;
 • Markeer en borg de kritische interfaces in de organisatie, met nadruk op het samenspel tussen de blauwe (harde) en groene (zachte) schakels in de bedrijfsprocessen, en de hefbomen om verandering mogelijk te maken;
 • Spoor de taal, gedragscodes en de werkroutines op in de uitgangssituatie, die het strategische veranderingsproces kunnen bespoedigen of hinderen;
 • Benoem de juiste mensen in sleutelposities en behoud en mobiliseer het talent in de werkgroepen die het veranderingsproces gaan dragen;
 • Zorg dat de resultaten en leerervaringen tijdens het veranderingsproces zo snel mogelijk in de staande organisatie worden ingebed;
 • Houd mensen zoveel mogelijk in hun comfort-zones en manage de vereiste stressniveaus om hen in staat te stellen om de nieuwe denkpatronen en vaardigheden in eigendom te nemen en er effectief mee om te gaan;
 • Beheers het risico van oriëntatieverlies en mentaal verzuim door zichtbaar en ondersteunend aanwezig te zijn; toon consistent teamleider gedrag en maak duidelijk dat je snelle resultaten wilt behalen en daar ook in slaagt;
 • Stimuleer je mensen om hun ervaringen te delen en van hun fouten en successen te leren;
 • Neem als eindverantwoordelijke leider de verantwoordelijkheid voor negatieve uitkomsten en delegeer succes naar je medewerkers;
 • Communiceer onophoudelijk zowel zakelijk als persoonlijk.

Het doorgronden hoe complexe, grootschalige veranderingen in organisaties moeten worden doorgevoerd, leert men niet via een MBA opleiding maar uitsluitend in de harde praktijk van trial and error. Engaging Leadership Group beschikt over de expertise en ervaring om binnen termijn en budget, gewenst resultaat te boeken voor moeilijke en uitdagende opdrachten op dit gebied.

Methode

De eerste stap in de methodische aanpak van Engaging Transitions is een leiderschap scan op basis van een serie interviews met solide, ervaren medewerkers en talentvolle jongeren met bewezen competenties. Door een luisterend oor te bieden en als klankbord te fungeren, maken we een verbinding met de medewerkers en ontdekken via hen een schat aan informatie over wat er leeft in het bedrijf, wat mensen voelen en verwachten van komende ontwikkelingen en hoeveel draagvlak er is voor daadwerkelijke verandering.

We benutten de bevindingen om de contouren te bepalen van een vereist plan van actie, met inbegrip van het vaststellen van de veranderingsdomeinen, onderwerpen en tijdsplanning. Dit alles om een effectieve veranderingsstrategie mogelijk te maken. In lijn hiermee identificeren wij de sleutelfiguren en de kritische competenties voor de nieuwe organisatie. Ook leveren wij advies en ondersteuning met betrekking tot het vaststellen van de concrete opdrachtformulering en de condities in de organisatie die een effectieve uitvoering van de veranderingsstrategie mogelijk maken.

De volgende uitvoeringsstap is het vasttellen van het veranderingsteam dat de implementatie regisseert, en het samenstellen van de taakgroepen die aan dit team rapporteren. Zodra de opdracht gegeven is en de veranderingsorganisatie een feit is, kan de uitvoering beginnen. Belangrijk aandachtspunt is de afstemming tussen ambitie en capaciteit, en de mentale en deskundige toerusting van de betrokken teams.

Uitgedrukt in de volgende metafoor: de uitdaging van een strategische verandering in een organisatie is vergelijkbaar met groot onderhoud aan een schip op zee, met behoud van koers en snelheid.

Zonder uitzondering levert ieder strategisch veranderingsproces een schat aan specifieke, nieuwe ervaringen en inzichten op met betrekking tot ondermeer leiderschap, programma management en het functioneren van de organisatiecultuur. Inzichten die van grote waarde zijn voor de managers die dagelijks leiding geven aan de organisatie en verantwoordelijk zijn voor bedrijfsvoering en resultaat. Zeer vaak komt het voor echter, dat de implementatie van strategische veranderingsprocessen gedomineerd wordt door externe adviseurs, met als gevolg dat de door hen vergaarde kennis, met hun vertrek voor de organisatie verloren gaat.

Door de ervaren medewerkers en het jongere talent een actieve rol toe te wijzen, zorgt Engaging Transitions ervoor dat de verworven inzichten voor de cliënt organisatie behouden blijven en getransformeerd worden in competenties en vaardigheden die van toegevoegde waarde zijn voor de nieuwe organisatie.Zo doen leden van de veranderwerkgroepen indringende ervaring op met het integraal managen en leiden van (project)teams, een kritische kerncompetentie voor leiderschap in moderne kennisgedreven organisaties.

Cocreatie

Strategisch verandermanagement is een cocreatie tussen Cliënt Organisatie en Engaging eadership Group. Engaging Transitions levert een waardevolle bijdrage aan de resultaatbereiking van een strategisch veranderingsproces in een organisatie. De kritische succesfactor is en blijft echter het leiderschap van de eindverantwoordelijke directeur en zijn/haar directieteam. Zij immers formuleren een strategische agenda, die visiegedreven is en een inspirerend perspectief biedt voor de medewerkers in de nieuwe organisatie. Zij stralen geloof en geloofwaardigheid uit in de uitgezette koers en het veranderingsproces, door consistentie in woord en daad by walking their talk. Zij zijn het ook die kundigheid, moed en compassie tonen en zo draagvlak verwerven bij het leidinggeven aan hun mensen op weg naar een nieuwe organisatie met succesvolle next practices.