Onderhandelen en de kunst van het beïnvloeden

Onderhandelen is voor u als ondernemer, manager of professional een belangrijke vaardigheid. Veel zakelijke doelen kunt u immers uitsluitend bereiken met steun en inzet van derden. Om die steun te verwerven moet u de betrokken partijen beïnvloeden en aan u zien te binden. Dit is geen eenvoudige opgave omdat veel potentiële bondgenoten ook uw concurrenten zijn.

In het programma worden de strategische, tactische en gedragsdimensies van het onderhandelingsproces inzichtelijk gemaakt. Zowel hoe u dit zelf kunt inzetten om uw doelen te bereiken, als wat u tegen gaat komen bij anderen. U leert hoe u hier effectief mee om kunt gaan. Aan de hand van (eigen) casuïstiek oefent u met het toepassen van een rijk repertoire aan beïnvloedingstactieken die aansluiten bij uw doelen en uw strategische keuzes. U onderzoekt het krachtenveld waarin u opereert en herkent de eigen voorkeurstijlen die u normaal en onder stress hanteert.

Bij iedere case onderzoekt u de vraag welke strategische keuzes op korte en langere termijn de meeste baten en minste risico’s opleveren, welke tactische hefbomen u kunt aanwenden, om greep te krijgen op de besluitvorming van de andere partij(en) en welke invloedstijlen effectief zijn om de onderhandelingsopponenten te beïnvloeden tot gedogen, meebewegen of samenwerken. Door intensief oefenen en precieze feedback ervaart u hoe uw gedrag inwerkt op het onderhandelingsverloop en welke gewenste en ongewenste effecten dit heeft op het resultaat.

Aan het einde van de workshop bent u in staat om het krachtenveld van onderhandelingssituaties goed in te schatten en te vertalen in effectieve strategische keuzes. Ook bent u goed toegerust om een onderhandelingsproces effectief te regisseren en succesvol om te gaan met de verschillende rollen en fasen in het proces.

Het programma is geconcentreerd in één module van acht aaneengesloten dagdelen. De leiding is in handen van Magda Veenendaal en Tim Colijn, professionals die hun sporen in onderhandelen en coachen ruimschoots verdiend hebben.