Toegevoegde waarde van HR op Directieniveau

De HR Masterclass heeft het share & compare karakter van een ronde tafel gesprek tussen ervaren professionals en talent op weg naar de top. Onder leiding van Magda Veenendaal wordt een aantal kernvragen geadresseerd en aan de hand van (eigen) casuïstiek en nieuwe inzichten indringend besproken.

Als voorbeeld noemen wij het ervaringsgegeven dat een nieuwe functie vaak geheel andere eisen aan mensen stelt dan waar zij op grond van voorgaande successen mentaal en qua competentieprofiel voor toegerust zijn. Dit geldt in het bijzonder bij de overgang van tactisch/operationele functies naar een positie op strategisch niveau. Als bovendien de verwachtingen hoog gespannen zijn, de inwerktijd kort is en er tevens sprake is van permanente hoge druk in combinatie met een hoog afbreukrisico, dan is het scenario van een crashlanding niet ondenkbeeldig. Het hoge tempo waarin momenteel topmanagers op- en aftreden en voor het merendeel van buitenaf via headhunters ingevlogen worden, is een zorgwekkend signaal waar het de soliditeit van de Management Development functie betreft als teken van zorgvuldig Human Resource Management.

De vraag die in de Masterclass verkend wordt, is hoe HR managers deze koers kunnen bijsturen en wat zij nodig hebben, om te voorkomen dat de wal het schip keert.

Na afloop van de Masterclass zijn deelnemers nog beter in staat om de professionele HR vragen waar zij en hun organisatie voor staan in persoonlijk eigendom te nemen en duidelijk en met empathie te adresseren. En om goed toegerust met nieuwe praktische inzichten en handvatten, op directieniveau en ondernemingsbreed, draagvlak voor gewenste aanpassingen en transities te vinden en deze samen met collegaís en overige medewerkers door te voeren.

De Masterclass wordt geleid door Magda Veenendaal en duurt een dag.